[Infographics] Dai hoi Dang IX: Dat nuoc buoc vao the ky moi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 với mục tiêu tổng quát là đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)