[Infographics] Dong chi Le Van Luong: Tron doi vi su nghiep cua Dang hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đồng chí Lê Văn Lương có nhiều năm được Đảng phân công phụ trách công tác tổ chức của Trung ương Đảng, đã có nhiều cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí sinh ngày 28/3/1912, cách đây 110 năm.

(TTXVN/Vietnam+)