[Infographics] Kinh tế Bắc Ninh năm 2022 dự kiến tăng trưởng 8,75%

Năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2022, ước cả năm đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 144.574,6 tỷ đồng.
[Infographics] Kinh tế Bắc Ninh năm 2022 dự kiến tăng trưởng 8,75% ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Hoạt động thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh tích cực được triển khai, năm 2022, tỉnh cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với số vốn 14.400 tỷ đồng và 98 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 177 triệu USD.

Về thu ngân sách tỉnh, ước cả năm đạt hơn 30.000 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán; tổng chi ngân sách ước hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán. Về đầu tư công, tính đến ngày 14/11/2022, toàn tỉnh giải ngân được 3.784 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52%. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã trình thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2045./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục