(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Dưới đây là những phát minh được đánh giá là có tầm quan trọng nhất và phục vụ đời sống thiết thực nhất trong thế kỷ XXI và cho cả tương lai./.