"Năng lực đổi mới sáng tạo Việt Nam cần được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa"

Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã hội bền vững.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sáng 19/4/2024 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024 (21/4).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Bởi theo Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam cần tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn sắp tới, nhằm góp phần trực tiếp vào tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ môi trường và phát triển.

Cùng với đó, sự kiện sẽ thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực Nhà nước, khu vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, khu vực nghiên cứu giáo dục và cả xã hội.

Tại sự kiện, bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết đổi mới sáng tạo không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực công nghệ cao với các nhà khoa học mà nó còn mang tính bao trùm bằng cách tạo điều kiện cho các nhà đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở, đặc biệt là thanh niên và nhóm dân tộc thiểu số...

"Hành trình để chúng ta đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 cũng như khát vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 phụ thuộc nhiều vào việc giải phóng, tạo điều kiện để thúc đẩy sáng tạo đổi mới. Đó sẽ là công cụ cốt lõi để đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực," bà Pauline Tamesis chia sẻ.

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phát động, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương; các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024 gồm: Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2024 (Techfest 2024); Triển khai bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo PII; Phụ nữ Việt Nam với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Hội thảo khoa học về hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Các báo cáo tham luận tại hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung như: Tổng quan về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chính sách và định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia; công cụ đo lường đổi mới sáng tạo cấp ngành; hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo...

Đảng và Nhà nước xác định vai trò nền tảng của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem đây là “động lực chính” để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng lớn để phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người, ngày 21 tháng 4 hàng năm được tổ chức Liên hợp quốc chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục