(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

APEC là diễn đàn quy tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam, trong đó có 9 đối tác chiến lược và 5 đối tác toàn diện./.