[Infographics] Xuat nhap khau va cac hiep dinh thuong mai cua Viet Nam hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong năm 2019, tổng số Hiệp định thương mại đã ký kết của Việt Nam (trừ CPTPP) là bốn Hiệp định.

Các hiệp định bao gồm Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Hong Kong (Trung Quốc) (AHKFTA), Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba, và Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia./.

Thanh Trà (Vietnam+)