Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả đối với 30 chức danh chủ chốt gồm: 5 người thuộc khối Hội đồng Nhân dân tỉnh, 25 người thuộc khối UBND.

Ngày 7/12/2023, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả đối với 30 chức danh chủ chốt do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu gồm: 5 người thuộc khối Hội đồng Nhân dân tỉnh, 25 người thuộc khối Ủy ban Nhân dân.

Có 48/48 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, tất cả chức danh lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 30 phiếu trở lên, chiếm 62,50% tổng số phiếu.

Đáng chú ý, có ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 45 phiếu, chiếm 93,75% tổng số phiếu; ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai với 43 phiếu, chiếm gần 90% tổng số phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục