Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 6/12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh.

Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 6/12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Trưởng ban Hội đồng Nhân dân thành phố; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố theo đúng Quy định của Điều 2, Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 82 phiếu (93,18% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 5 phiếu (5,68%)
Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,14%)

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 78 phiếu (88,64% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 7 phiếu (7,95%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 80 phiếu (90,91% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 5 phiếu (5,68%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87,50% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 8 phiếu (9,09%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87,50% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 10 phiếu (11,36%)
Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,14%)

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87,50% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 4 phiếu (4,55%)
Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (7,95%)

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 78 phiếu (88,64% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 7 phiếu (7,95%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố như sau:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 75 phiếu (85,23% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 8 phiếu (9,09%)
Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4,55%)

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 62 phiếu (70,45% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 22 phiếu (25,00%)
Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4,55%)

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 59 phiếu (67,05% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 24 phiếu (27,27%)
Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (5,68%)

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 70 phiếu (79,55% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 14 phiếu (15,91%)
Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4,55%)

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 81 phiếu (92,05% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 7 phiếu (7,95%)
Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 68 phiếu (77,27% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 13 phiếu (14,77%)
Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (7,95%)

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 72 phiếu (81,82% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 11 phiếu (12,50%)
Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (5,68%)

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 80 phiếu (90,91% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 6 phiếu (6,82%)
Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,27%)

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 83 phiếu (94,32% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 5 phiếu (5,68%)
Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Du lịch thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 66 phiếu (75,00 % tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 18 phiếu (20,45%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Y tế thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 67 phiếu (76,14% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 19 phiếu (21,56%)
Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,77%)

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 54 phiếu (61,36% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 22 phiếu (25,00%)
Tín nhiệm thấp: 11 phiếu (12,50%)

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 48 phiếu (54,55% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 31 phiếu (35,23%)
Tín nhiệm thấp: 9 phiếu (10,23%)

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân; Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 79 phiếu (89,77% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 6 phiếu (6,82%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Tài chính thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 79 phiếu (89,77% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 6 phiếu (6,82%)
Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,41%)

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 79 phiếu (89,77% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 7 phiếu (7,95%)
Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,14%)

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 68 phiếu (77,27% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 14 phiếu (15,91%)
Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (6,82%)

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 60 phiếu (68,18% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 26 phiếu (29,55%)
Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,27%)

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 70 phiếu (79,55% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 17 phiếu (19,32%)
Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,14%)

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87,50% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 9 phiếu (10,23%)
Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,27%)

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
Tín nhiệm cao: 59 phiếu (67,05% tổng số phiếu)
Tín nhiệm: 27 phiếu (30,68%)
Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,27%)

Trước đó, ngày 5/12, tại phiên khai mạc kỳ họp, cho ý kiến về việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đồng quan điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi,” “tự sửa,” thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai các bước chặt chẽ theo quy định của Luật và Nghị quyết của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục