Việc lấy phiếu tín nhiệm của Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Dương, TP Cần Thơ

Ngày 7/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Dương và thành phố Cần Thơ đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biểu quyết thông qua tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biểu quyết thông qua tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngày 7/12, Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, gồm 6 người ở khối thường trực Hội đồng Nhân dân và 25 người ở khối Ủy ban Nhân dân.

Kết quả, hai người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh (cùng có 45 phiếu tín nhiệm cao và 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp).

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 43 phiếu tín nhiệm cao và 6 phiếu tín nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt 36 phiếu tín nhiệm cao và 8 phiếu tín nhiệm, 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế với 13 phiếu. Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao với 14 phiếu.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 51 người. Tuy nhiên, phần lấy phiếu tín nhiệm vắng mặt 2 đại biểu (có lý do), do vậy, có 49 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Huỳnh Sơn Thái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mới được bầu là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh vào tháng 5/2023 nên không đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Ngày 7/12, ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, gồm 27 người.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt.

Ông Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 59 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt 57 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Tất cả các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đều đạt trên 86,9% số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Ba người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất đều là 8/61 phiếu (đạt 13,1%).

Kết quả này thể hiện rõ chất lượng thực chất, nghiêm túc, bảo mật, chính xác, khách quan, công tâm khi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Đây sẽ là căn cứ quan trọng góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Căn cứ kết quả công bố, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

ttxvn-hai-duong-phieu-tin-nhiem-5106.jpg
Sáng 7/12/2023, HĐND tỉnh Hải Dương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2003/QH15 của Quốc hội. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, trong đó, 5 người ở khối Hội đồng Nhân dân, 19 người ở khối Ủy ban Nhân dân.

Hội đồng nhân dân không lấy phiếu tín nhiệm đối với 4 người được bầu, bổ nhiệm trong năm 2023-năm lấy tín nhiệm (theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội), gồm các ông, bà: Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trần Quang Cảnh, Giám đốc Sở Y tế; Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Huy Thăng, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu.

Tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quán triệt đến các đại biểu về mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu và khẳng định việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp là phương thức giám sát quan trọng đối với những người lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Có 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, tất cả chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 38 phiếu trở lên, chiếm 65,5% tổng số phiếu. Trong đó, ba người có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 56/58 phiếu là: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Toản, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Thúy Nga.

Ở khối Hội đồng Nhân dân tỉnh, những người được lấy phiếu đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 55 đến 56 phiếu.

Cùng với số phiếu tín nhiệm cao, một số chức danh có số phiếu tín nhiệm thấp từ 1 đến 7 phiếu.

Theo lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, những người được lấy phiếu tín nhiệm đã có báo cáo đầy đủ, kiểm điểm rõ trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị, nêu được những ưu điểm cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách; đồng thời có phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác…

ttxvn-can-tho-phieu-tin-nhiem-4257.jpg
Các đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: TTXVN phát.)

Cũng trong sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh chủ chốt do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu, trong đó, có 7 người thuộc khối Hội đồng Nhân dân thành phố, 22 người thuộc khối Ủy ban Nhân dân thành phố.

Có 50/50 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tham gia bỏ phiếu. Kết quả, tất cả chức danh lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 17/50 phiếu trở lên, chiếm 34% tổng số phiếu.

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là 49/50 phiếu (98%), tín nhiệm là 1/50 phiếu (2%), không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao là 37/50 phiếu (74%), tín nhiệm là 11/50 phiếu (22%), tín nhiệm thấp là 2/50 phiếu (4%).

Người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất và có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố với 17 phiếu tín nhiệm cao (34%); 26 phiếu tín nhiệm (52%), 7 phiếu tín nhiệm thấp (14 %).

Việc lấy phiếu tín nhiệm là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục