Bến Tre, Kon Tum, Thái Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 11, khóa X, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị, gửi văn bản, tài liệu có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chu đáo, kịp thời.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự khách quan, công tâm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc thể hiện chính kiến về mức độ tín nhiệm của mình đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy trình được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre thống nhất xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Trong số đó, 2 người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Võ Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với 49 phiếu đánh giá tín nhiệm cao, chiếm 94,23% tổng số phiếu.

Ba người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất với 4 phiếu (chiếm 7,69% tổng số phiếu) là các ông Đoàn Văn Đảnh, Cao Minh Đức, Bùi Minh Tuấn đều là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, qua đó góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cũng trong sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31/32 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, với 48/49 phiếu; thứ hai là ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với 46/49 phiếu.

Những người được lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trưởng các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum không lấy phiếu tín nhiệm đối với một trường hợp là ông Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do mới được bổ nhiệm giữ chức vụ trong năm 2023.

ttxvn-so-phieu-tin-nhiem-3953.jpg
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum, bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang, khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu là nội dung thực hiện định kỳ theo quy định của pháp luật với quy trình, thủ tục chặt chẽ, cẩn trọng; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; đề cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Dương Văn Trang nhấn mạnh làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cũng trong sáng 7/12, tại chương trình Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Ba người do Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình bầu có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối.

60 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kết quả, có 60 phiếu phát ra, thu về 60 phiếu hợp lệ. Ông Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh), ông Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh) và ông Đặng Thanh Giang (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh) cùng có 60 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 100% tổng số phiếu thu về...

Những người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, như: ông Nguyễn Viết Hiển (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), ông Nguyễn Văn Trường (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng có 6 phiếu tính nhiệm thấp, chiếm 10% tổng số phiếu thu về; ông Phạm Quang Hòa (Giám đốc Sở Y tế) có 5 phiếu, chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về.

Tại Kỳ họp, ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII bầu.

ttxvn-thai-binh-3274.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Đây là kết quả cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương, thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm. Với trách nhiệm của mình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của những người được Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả này giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, năng lực, hiệu quả hoạt động, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Cùng chung quan điểm này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh đây là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm có cơ hội thấy được mức độ tín nhiệm của mình để “tự soi,” “tự sửa," tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục