Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt của Hà Nội

Ngày 6/12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi,” “tự sửa,” thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục