Khách hàng không yêu cầu, cửa hàng xăng dầu cũng phải lập hóa đơn

Với các khách hàng không lấy hóa đơn, cửa hàng xăng dầu cũng phải lập hóa đơn điện tử, tuy nhiên không nhất thiết phải có đầy đủ các chỉ tiêu về thông tin của người mua.

Khách hàng không yêu cầu, cửa hàng xăng dầu cũng phải lập hóa đơn

Ngày 6/12, Bộ Tài chính có thông tin phản hồi về một số ý kiến người dân lo ngại việc các cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng sẽ gây lãng phí và ách tắc tại các cây xăng.

Bộ Tài chính khẳng định đây là quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ đã quy định: “Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.”

Hơn nữa, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11, Chính phủ đã yêu cầu rất rõ các công ty kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm trong việc thực hiện cấp hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.

Căn cứ theo quy định hiện hành, khi các khách hàng lấy hóa đơn, cửa hàng xăng dầu thực hiện lập hóa đơn điện tử với đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định. Với các khách hàng không lấy hóa đơn, cửa hàng xăng dầu cũng phải lập hóa đơn. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn điện tử đối với trường hợp này không nhất thiết phải có đầy đủ các chỉ tiêu (thông tin người mua).

Bộ Tài chính nhấn mạnh ciệc lập là theo phần mềm, được thực hiện tự động, số lượng hóa đơn đã xuất sẽ được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử (không phải in ra) tại các cửa hàng xăng dầu và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Do đó, việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng không làm mất thời gian của người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn, song vẫn đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định và hoá đơn bán hàng được lưu trữ, tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Thực tế thực hiện tại, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết việc phát hành hóa đơn điện theo từng lần bán hàng cho khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn sẽ nhận được hóa đơn về hộp thư điện tử của mình để có thể tra soát, đối chiếu. Đối với khách hàng không kinh doanh (không có nhu cầu lấy hóa đơn), hệ thống ứng dụng phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp tự động xử lý, phát hành hóa đơn và lưu trữ dưới hình thức điện tử và truyền về cơ quan thuế theo bảng tổng hợp dữ liệu của từng mặt hàng bán trong ngày.

Việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng được Tập đoàn này đã thực hiện từ ngày 0/7/2023 tại 2.700 cửa hàng thuộc hệ thống và không xảy ra tình trạng ách tắc tại các cửa hàng xăng dầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục