Khoảnh khắc người bán cờ nhận ra Neymar là khách mua cờ để cổ vũ Brazil

Neymar dừng xe đèn đỏ để mua lá cờ Brazil cổ vũ cho đội nhà ở Copa America 2024 trên đất Mỹ. Khi người bán hàng nhận ra khách là Neymar, họ đã vui mừng cực độ.