Khối Doanh nghiệp TW nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong nửa cuối năm

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương TW đề nghị Khối Doanh nghiệp TW tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép trong phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội.
Khối Doanh nghiệp TW nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong nửa cuối năm ảnh 1Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương)

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng chưa thực sự vững chắc.

Việc tham gia các hiệp định song phương, đa phương, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị doanh nghiệp...

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội để vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ Khối và các cấp ủy đảng thuộc Khối nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng thuộc Khối đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 3/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiên phong thực hiện chuyển đổi số, góp phần quan trọng trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số.

Các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép trong phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm thu nhập, việc làm cho cán bộ, công chức, người lao động và làm nòng cốt đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối sẽ vững chắc niềm tin và động lực để tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19 và linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa triển khai nghiêm túc, đúng quy định các mặt công tác xây dựng Đảng.

[Lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể]

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Khối, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã chủ động, đi đầu trong việc hỗ trợ, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước với tổng giá trị trên 3.318 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 gần 2.800 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền trên 519 tỷ đồng), đồng thời tích cực phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo," Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân trong Đảng bộ Khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục