Đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 84 doanh nghiệp trong nước đầu tư khai thác tiềm năng và lợi thế vùng, với tổng mức vốn đăng ký trên 210 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp này tập trung nhiều nhất ở vùng thị trấn Chư Ty (49 doanh nghiệp), khu trung tâm kinh tế cửa khẩu (14 doanh nghiệp) và số doanh nghiệp còn lại nằm ở địa bàn các xã Ia Nan, Ia Pnol, Ia Dom và Ia Kla.

Các doanh nghiệp đăng ký sản xuất-kinh doanh chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như sản xuất và chế biến hàng nông sản, vật liệu xây dựng, đồ gỗ, xây dựng kho bãi...

Từ khi hình thành đến nay, tổng giá trị sản xuất tại khu kinh tế này đã đạt 1.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% giá trị sản xuất so với toàn tỉnh và phấn đấu đến năm 2015 chiếm 13%, năm 2020 tăng lên 17%; trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 19-20% và xuất nhập cảnh tăng 23-27%.

Riêng tại khu trung tâm kinh tế có 14 doanh nghiệp thì có 10 doanh nghiệp đang hoạt động và 2 doanh nghiệp lớn thuộc Binh đoàn 15 là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 72 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 74 chuyên trồng, khai thác và chế biến mủ cao su.

Nhờ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, đời sống của người dân trên địa bàn vùng biên giới Đức Cơ đã có bước cải thiện đáng kể, không những mở rộng sản xuất hàng hóa mà còn giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ.

Nhiều năm nay, tỉnh Gia Lai đã làm tốt khâu quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và lợi thế, cải tiến thủ tục theo hướng nhanh gọn, tránh tình trạng kéo dài thời gian gây phiền hà cho các chủ đầu tư.

Tỉnh đã huy động nguồn vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nội vùng, hệ thống cấp nước, hệ thống đèn chiếu sáng... Dự kiến vốn đầu tư cho giai đoạn 2010-2020 khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiếm 64%.

Hiện nay, tại Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh có thêm 22 doanh nghiệp đang làm hồ sơ thuê đất để làm văn phòng hoạt động với tổng vốn dự kiến đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, trên tổng diện tích đất dự kiến thuê 21.300m2./.