Thêm chín nơi bán iPad Công nghệ

Thêm chín nơi bán iPad

Máy tính dạng bảng iPad sẽ được bày bán ở Áo, Bỉ, Hongkong, Ireland, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand và Singapore vào 23/7.