Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào làm trưởng đoàn dành 1 phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Trong sáng 26/9, đã có 26 đoàn đến trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại huyện Pakse, tỉnh Champasak của Lào, thắp hương, ghi sổ tang, chia buồn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

[Những hình ảnh xúc động trong Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang]

Các đoàn bao gồm: Đoàn Đảng, chính quyền Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Bunthong Divisay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn; Đoàn Đảng, chính quyền Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong do đồng chí Khamphoi Butdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong làm trưởng đoàn.

Đoàn Đảng, chính quyền Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan do đồng chí Sisuvan Vongchomsi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan làm trưởng đoàn; Đoàn Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Pakse do ông Hoy Sopheap, Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn.

Đoàn các cơ quan, tổ chức cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Nam Lào và Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse do đồng chí Bùi Thế Dũng làm Trưởng đoàn.

Ngoài ra còn có đoàn của đại diện các sở, ngành tỉnh Champasak; đại diện các huyện và Hội Người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Nam Lào./.