LienVietPostBank thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị

Bà Chu Thị Lan Hương - thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018-2023 thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng này từ ngày 23/7.
LienVietPostBank thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị ảnh 1Bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên Hội đồng quản trị của LienVietPostBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị của ngân hàng.

Theo đó, bà Chu Thị Lan Hương - thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018-2023 thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng này từ ngày 23/7.

Cụ thể, ngân hàng đã nhận được công văn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của VietnamPost tại LienVietPostBank.

[Cựu Chủ tịch Thai Group làm Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank]

VietnamPost thông báo bà Chu Thị Lan Hương sẽ không còn là người đại diện phần vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank. Vì vậy, bà Chu Thị Lan Hương đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Điểm d Khoản 1 Điều 48 của Điều lệ LienVietPostBank.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank sau khi bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Được biết, bên cạnh chức vụ thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank, bà Chu Thị Lan Hương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục