Luật Phòng cháy, chữa cháy: Cần bổ sung quy hoạch về hạ tầng, quản lý xe điện

Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần bổ sung quy định cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy; quản lý xe chạy bằng điện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 19/6, Quốc hội đã bàn thảo về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh luật này được ban hành sẽ khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành; phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm trong quản lý, thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị dự thảo luật cần tiếp tục được nghiên cứu quy định cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy; quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Phân cấp gắn với trách nhiệm trong quản lý

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh hiện việc thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là nội dung xã hội hoá công tác phòng cháy chữa cháy còn hết sức hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách cũng như sự hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chưa khuyến khích được doanh nghiệp, người dân cùng tham gia.

Vì vậy xây dựng, ban hành Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, việc xây dựng luật cũng sẽ đảm bảo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm trong quản lý, thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo nội dung tờ trình, hoạt động cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân như thực hiện các biện pháp y tế tác động đến người bị nạn; phá dỡ nhà, công trình, phương tiện, chướng ngại vật để mở lối tiếp cận, lối thoát nạn...

Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có hoạt động phòng cháy chữa cháy được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh đó, hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn, sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hằng ngày mà lực lượng đang thực hiện (như sự cố, tai nạn cháy, nổ, sập, đổ nhà, công trình, sạt lở đất, đá, có người bị mắc kẹt, tai nạn đuối nước và những sự cố, tai nạn thông thường khác) lại chưa được quy định cụ thể trong văn bản luật là chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Trong khi đó, thời gian qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đời sống xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội.

bo truong cong an.PNG
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

“Thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong thực tiễn,” Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Quy định cụ thể về quản lý xe chạy bằng điện

Đồng tình với sự cần thiết ban hành dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ căn cứ chủ trương của Đảng, kết hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong dự thảo luật để quy định nội dung, yêu cầu cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy và mối quan hệ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính đồng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về chính sách phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; huấn luyện, diễn tập; có chính sách về đảm bảo đầu tư, phân bổ nguồn lực phục vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng miền.

“Ủy ban Quốc phòng và An Ninh cơ bản nhất trí quy định của dự thảo luật và đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung trên, trong đó ưu tiên chính sách đưa công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào trường học,” Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cũng cho biết dự thảo luật cơ bản phù hợp với vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu phòng cháy chữa cháy đối với từng loại quy hoạch để có giải pháp, thiết kế về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng loại quy hoạch.

Cùng với đó, dự thảo luật cần xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế phòng cháy chữa cháy; rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

“Cân nhắc quy định giao trách nhiệm ‘tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy’ cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới,” Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới lưu ý.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, dự thảo luật cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Ngoài ra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đề nghị tiếp tục rà soát quy định của pháp luật hiện hành để sắp xếp, bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ; không làm phát sinh tổ chức bộ máy, không chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, các chủ thể trong quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục