Mục sở thị nơi duy nhất xét nghiệm ADN tích hợp Thẻ căn cước mới

Việc tích hợp ADN vào Căn cước sẽ giúp xác minh danh tính, nhận dạng thông tin người gặp nạn trong các hoàn cảnh éo le như thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn gây ra khó nhận diện người bị nạn...

Từ ngày 1/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) đã triển khai Luật Căn cước và công bố dịch vụ xác thực điện tử. Bên cạnh những thông tin bắt buộc như sinh trắc học về khuôn mặt, vân tay và thông tin về mống mắt, người dân có thể triển khai cung cấp thông tin về sinh trắc học ADN, giọng nói dưới hình thức tự nguyện.

Theo đó, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cũng công bố Phòng xét nghiệm di truyền Genestory là đơn vị xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu ADN duy nhất trên cả nước đến thời điểm hiện tại đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển thông tin sinh trắc học ADN về Cơ sở dữ liệu căn cước khi công dân có yêu cầu.

GeneStory có phòng lab rộng tổng cộng 300m2, tách làm 2 luồng vận hành, 1 luồng được xây riêng cho hoạt động xét nghiệm gen định danh cá nhân. Trong đó 8 phòng chức năng chuyên biệt theo đúng chuẩn quy trình vận hành, đảm bảo vô trùng và hạn chế lây nhiễm chéo.

Các phòng chức năng này bao gồm: Phòng Tách chiết ADN và xử lý mẫu; Phòng Mix (chuẩn bị hoá chất cho PCR); Phòng PCR (thêm ADN khuôn vào hoá chất PCR); Phòng Điện di mao quản – Sanger (Chạy điện di mao quản và Sanger); Phòng Lưu trữ mẫu bảo quản mẫu ADN...

Tại các phòng trong khu vực xét nghiệm đều được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp lực hàng ngày và thực hiện quan trắc môi trường phòng xét nghiệm định kỳ hàng năm để hạn chế tối đa các thông tin nhiễu ảnh hưởng tới quá trình làm xét nghiệm với các mẫu ADN của người dân.

Đối với người muốn tích hợp thông tin sinh trắc học về ADN vào căn cước tại đây sẽ được thực hiện bởi quy trình gồm 3 bước. Đầu tiên, công dân đăng ký và xác thực thông tin định danh bằng thẻ căn cước gắp chip. Tiếp theo, các kỹ thuật viên sẽ thực hiện lấy mẫu theo quy trình, thông tin của công dân được mã hoá, mẫu phẩm được niêm phong và bảo quản cẩn thận trước khi đem đi phân tích. Tại phòng xét nghiệm, mẫu sẽ được tách chiết và phân tích bằng máy móc và phần mềm chuyên dụng, sau đó sẽ trả kết quả trong 7 ngày làm việc.

Sau khi có kết quả, người dân đến các cơ quan quản lý căn cước địa phương hoặc gần nhất để thực hiện yêu cầu tích hợp thông tin sinh trắc học ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước.

Việc tích hợp ADN vào Căn cước sẽ giúp xác minh danh tính, nhận dạng thông tin người gặp nạn trong các hoàn cảnh éo le, đồng thời đây cũng là một bước tiến mới trong an sinh xã hội với nhiều lợi ích lâu dài cho người dân cũng như cho các cơ quan quản lý nhà nước./.

(Vietnam+)