Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov. (Nguồn: en.kremlin.ru)

Cuộc trưng cầu dân ý về việc Nam Ossetia sáp nhập vào Liên bang Nga có thể sẽ diễn ra sau các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2017.

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nam Ossetia Anatoly Bibilov đưa ra ngày 24/3.

Ông Bibilov cho biết: "Tổng thống Leonid Tibilov và tôi đã đạt được thỏa thuận... Chắc chắn chúng tôi sẽ tham vấn với với các đồng nghiệp Nga, bởi vấn đề này liên quan trực tiếp tới Nga."

Người đứng đầu Quốc hội Nam Ossetia nhấn mạnh rằng luật pháp Nga cho phép làm điều này, tuy nhiên tất cả mọi việc còn phụ thuộc vào tình hình quốc tế hiện nay.

Trước đó, tháng 5/2016, lãnh đạo Nam Ossetia đã ký tuyên bố tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào thành phần Liên bang Nga vào năm 2017.

Ngoài ra, ngày 9/4 được ấn định để trưng cầu dân ý về việc đổi tên Cộng hòa Nam Osetia thành Alanio./.