Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân làm suy thoái đạo đức đều bắt nguồn từ "căn bệnh cá nhân chủ nghĩa" và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh và sách 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.' (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, Triển lãm ảnh và sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội thảo.

Cùng chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự Hội thảo có đại diện các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Bác; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

Các tham luận tại Hội thảo sẽ làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân."

Đây là bài viết sau cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đã khẳng định nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, để nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên cần suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và dân tộc giao phó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, đều bắt nguồn từ "căn bệnh cá nhân chủ nghĩa."

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc "nội xâm," là đồng minh của giặc ngoại xâm.

Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; không chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.

Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Tại Hội thảo, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị các tham luận của các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đối với phát triển lý luận về xây dựng Đảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; phân tích, luận giải sâu hơnvề nội hàm của "đạo đức cách mạng," bản chất, hệ lụy của "chủ nghĩa cá nhân," cũng như mối quan hệ giữa nâng cao đạo đức cách mạng với đấu tranh, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các ý kiến cần chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó,đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay...

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn đã cắt băng khai trương Triển lãm ảnh và sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Triển lãm trưng bày 4 loại sách do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, gồm: Những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, Những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Những cuốn sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản với hơn 200 đầu sách.

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang giới thiệu trưng bày sách của Nhà xuất bản Thông tấn tại triển lãm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tham gia Triển lãm lần này, các đảng ủy trực thuộc hai Đảng ủy Khối đã lựa chọn và gửi tới những bức ảnh thể hiện kết quả, thành tựu đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những bản Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tổng số bảng ảnh giới thiệu về chuẩn mực đạo đức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là gần 100 bảng ảnh với hơn 500 ảnh hoạt động của các đảng ủy trực thuộc hai Đảng bộ Khối.

Triển lãm góp phần làm rõ hơn nội dung Hội thảo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của hai Đảng bộ Khối.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến hết 30/5/2022; sau ngày 12/5 sẽ chuyển về Hội trường tầng 8, trụ sở hai cơ quan Đảng ủy Khối, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tiếp tục trưng bày và tuyên truyền.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ ban hành cuốn sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sách bao gồm một số ảnh hoạt động tại hội thảo và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo đề dẫn, kết luận hội thảo và các bài tham luận tại hội thảo.

TTXVN tiếp tục thông tin về Hội thảo quan trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục