'Quét sạch' chủ nghĩa cá nhân trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam

Với đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên," Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
'Quét sạch' chủ nghĩa cá nhân trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 1Tiết mục văn nghệ 'Lẽ sống và khát vọng xuyên suốt đồng hành cùng lịch sử đất nước.' (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình "Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên."

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đây là sự kiện mở đầu của đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên" được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam, nhằm giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân để trở thành người công dân có ích cho xã hội; nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định tại chương trình ý nghĩa này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; khơi dậy khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích để lan tỏa và kết nối sức trẻ trong, ngoài nước tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh như kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng ngàn đời của dân tộc.

Những nội dung được thể hiện trong chương trình một lần nữa khắc họa khát vọng, lẽ sống của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Điều đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bằng tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của thanh niên trên các lĩnh vực.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh: "Khát vọng và nỗ lực của thanh niên trong học tập, lao động chính là những viên gạch góp phần dựng xây nên đất nước giàu mạnh, hùng cường. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thẳng thắn đối diện với những tồn tại, hạn chế, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên cần được khắc phục."

Để khắc phục được những điều đó, như Bác Hồ đã dạy và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, phải không ngừng trau dồi để “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân."

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, muốn thực hiện khát vọng phát triển đất nước sánh vai với cường quốc năm châu, đưa Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, cần có những con người “vừa hồng, vừa chuyên," mà trước hết phải bắt đầu từ thế hệ trẻ ngày nay. Ý thức sâu sắc điều này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định tuổi trẻ Việt Nam phải tiên phong, nghiêm túc triển khai Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Chính vì vậy, từ ngày 3/12/2021, Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 460 thực hiện Kết luận với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.

[Mở rộng hợp tác đối ngoại, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam mới]

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao việc làm thiết thực, kịp thời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương hoan nghênh sáng kiến tổ chức Chương trình “Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên” mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn.

Chủ đề của chương trình lần này đã nêu bật được tinh thần lớn lao, lý tưởng của thanh niên Việt Nam đối với đất nước; nêu cao nhận thức, trách nhiệm phải kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu xây dựng lớp thanh niên của thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến thức, năng lực, có hoài bão, có khát vọng cống hiến, thực sự xứng đáng với vai trò rường cột của nước nhà, góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc; khẳng định lẽ sống của thanh niên luôn gắn với đất nước, dân tộc, với Đảng.

'Quét sạch' chủ nghĩa cá nhân trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam ảnh 2Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, góp phần thể hiện quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đoàn viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sao cho tạo được sự lan tỏa thật sự trong tổ chức Đoàn, trong thanh niên.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần hết sức chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là đội hậu bị tin cậy của Đảng, tập hợp, đoàn kết được các tầng lớp thanh niên trong các mục tiêu phát triển của đất nước, được nhân dân và thanh niên tin yêu, ủng hộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn, cán bộ Đoàn, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, của Đoàn để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; chú trọng tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp bộ Đoàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở.

Cùng với việc phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tổ chức Đoàn cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên; giới thiệu cán bộ giỏi, có năng lực, đạo đức tốt để bổ sung cho Đảng, đảm bảo được sự kế thừa vững chắc giữa các thế hệ.

Chương trình "Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên” được thể hiện với định dạng nghệ thuật tổng hòa, lồng ghép các hình thức ca, vũ, kịch phối kết hợp với trình diễn công nghệ hiện đại, qua đó khắc họa những lát cắt về thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của thanh niên Việt Nam nhiều thế hệ, đặc biệt là lực lượng thanh niên đương đại.

Thông qua đó, khán giả thấy được dòng chảy "Lẽ sống" và "Khát vọng" xuyên suốt, đồng hành cùng lịch sử đất nước, đặc biệt là những thành tựu và cả một số hạn chế của tuổi trẻ hôm nay, qua đó khẳng định, tôn vinh chân giá trị trường tồn: khát vọng-lẽ sống của thanh niên Việt Nam chính là con đường để những con người trẻ tuổi góp sức chung tay dựng xây, phát triển nước nhà.

Chương trình gồm hai phần, trong đó phần một tập trung khẳng định lẽ sống và khát vọng của thanh niên Việt Nam với những biểu hiện cụ thể trong giai đoạn hiện nay. 

Phần hai của chương trình thể hiện những hành động cụ thể thanh niên cần làm để trở thành con người mới có đạo đức cách mạng vững vàng, trong đó biểu hiện đầu tiên là phải "quét sạch chủ nghĩa cá nhân." Bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay trong không ít thanh niên vẫn còn những biểu hiện tiêu cực. Do đó, mỗi người trẻ cần không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân để cống hiến, trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục