Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Chi phí sản xuất điện gió trên đất liền đã giảm 23% trong giai đoạn 2010-2017, trong khi chi phí sản xuất quang điện giảm tới 73%. Hai loại hình năng lượng tái tạo này, cùng với điện sinh khối, địa nhiệt…, đang sản xuất điện năng với chi phí đủ sức cạnh tranh, thậm chí thấp hơn năng lượng hóa thạch./.