Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay

Tại vòng đấu cuối của mùa giải 2018/19, như thông lệ Bayern cho ra mắt áo đấu mới của mùa giải 2019-20. Trong màu áo mới, các cầu thủ Bayern đã có chiến thắng 5-1 và giành chức vô địch thứ 7 liên tiếp
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 1Toàn bộ bộ sưu tập áo đấu của FC Bayern từ mùa giải 1965 đến nay
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 2Mùa giải 1965/66
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 3Mùa giải 1966/67
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 4Mùa giải 1967/68
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 5Mùa giải 1968/69
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 6Mùa giải 1969/70
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 7Mùa giải 1970/71
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 8Mùa giải 1971/72 và 1972/73
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 9Mùa giải 1973/74
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 10Mùa giải 1974/75, 1975/76 và 1976/77
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 11Mùa giải 1977/78
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 12Mùa giải 1978/79
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 13Mùa giải 1979/80
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 14Mùa giải 1980/81
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 15Mùa giải 1981/82
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 16Mùa giải 1982/83
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 17Mùa giải 1983/84
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 18Mùa giải 1984/85 và 1985/86
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 19Mùa giải 1986/87
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 20Mùa giải 1987/88
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 21Mùa giải 1988/89
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 22Mùa giải 1989/90 và 1990/91
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 23Mùa giải 1991/92 và 1992/93
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 24Mùa giải 1993/94 và 1994/95
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 25Mùa giải 1995/96 và 1996/97.
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 26Mùa giải 1997/98 và 1998/99
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 27Mùa giải 1999/2000 và 2000/01
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 28Mùa giải 2001/02 và 2002/03
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 29Mùa giải 2003/04 và 2004/05
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 30Mùa giải 2005/06
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 31Mùa giải 2006/07
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 32Mùa giải 2007/08 và 2008/09
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 33Mùa giải 2009/2010
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 34Mùa giải 2010/11
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 35Mùa giải 2011/12 và 2012/13
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 36Mùa giải 2013/14
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 37Mùa giải 2014/15
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 38Mùa giải 2015/16
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 39Mùa giải 2016/17
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 40Mùa giải 2017/18
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 41Mùa giải 2018/19
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 42Áo mới mùa giải 2019/20
Ngắm nhìn bộ sưu tập áo đấu của Bayern Munich từ 1965 đến nay ảnh 43Vô địch lần thứ 7 liên tiếp và lần thứ 29 trong lịch sử câu lạc bộ trong màu áo mới mùa giải 2019/20
Ảnh; Nguồn Bayern.de

Tin cùng chuyên mục