Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự tại các tỉnh Hòa Bình, Hậu Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Phú Yên Quảng Trị.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự ảnh 1Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 1084/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Tứ, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1085/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Dực, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1086/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đăng Ninh, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1087/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1088/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1089/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 11/11/2020.

[Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết lập thành phố Thủ Đức]

Theo Nghị quyết số 1090/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tiến, kể từ ngày 10/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1091/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Tạo, kể từ ngày 10/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1092/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 10/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1093/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hoa, kể từ ngày 12/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 12/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1095/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 20/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1096/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Thiều, kể từ ngày 23/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1097/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Cao Xuân Thu Vân, kể từ ngày 23/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1098/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 23/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1099/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thạch Thal, kể từ ngày 10/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1100/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 16/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1101/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Dũng, kể từ ngày 10/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1102/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc cho thôi làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Trần Hồng Hà, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện nhiệm vụ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ông Trần Hồng Hà tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục