Người cao tuổi - Niềm cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ tương lai

Người cao tuổi có vai trò rất quan trọng trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng; trong mọi thời đại, người cao tuổi là niềm cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ tương lai.
(TTXVN/Vietnam+)