Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 1(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 2(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 3(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 4(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 5(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 6(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 7(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 8(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 9(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhung bong hong xinh dep xuong pho co vu U23 Viet Nam tai Ha Noi hinh anh 10(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

PV (Vietnam+)