Những hình ảnh cập nhật về Phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, đây là đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)