Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Những phóng viên của Việt Nam TTX và TTX Giải phóng là lực lượng chủ yếu ở trên tuyến đầu của công tác thông tin, góp phần phản ánh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.
Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 1Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc, nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu bức ảnh Tổng thống Dương Văn Minh khi được trả tự do vào ngày 3/5/1975. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 2Nhà báo Hà Huy Hiệp, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, với các cháu sau khi nghỉ hưu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 3Nhà báo Hà Huy Hiệp, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà riêng trên đường Quốc Hương, Quận 2. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 4Gặp gỡ Nhà báo Hà Huy Hiệp, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà riêng trên đường Quốc Hương, Quận 2. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 5Nhà báo Thanh Bền, nguyên phóng viên Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Những phóng viên TTXVN từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 6Gặp gỡ Nhà báo Thanh Bền, nguyên phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại nhà riêng trên đường Dương Bá Trạc, Quận 8. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục