Ninh Binh lay phieu tin nhiem doi voi 27 nguoi do HDND bau hinh anh 1Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc hiệu quả, chiều 12/12, kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV đã họp phiên bế mạc.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả 27/27 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50% trở lên.

Trong đó, ông Bùi Thành Đông, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao thấp nhất, chiếm 52% tổng số phiếu hợp lệ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, năm 2018 tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, nhiều chương trình công tác, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã tiếp cận với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 9,27%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.450 tỷ đồng (kế hoạch 7.966 tỷ đồng). Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.../.

(Xem Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình bầu tại file đính kèm dưới đây)
Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)