Ninh Thuận hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa

Tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy, nâng cao năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.
Ninh Thuận hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa ảnh 1Nho xanh là một trong những sản phẩm OCOP nổi tiếng của Ninh Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản phẩm hàng hóa theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng, tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện các giải pháp; trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Đồng thời, đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ tiên tiến… để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận, áp dụng vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng nhất, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền, thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều giải pháp được tỉnh đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

[Ninh Thuận đầu tư hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ các sản phẩm OCOP]

Nhiệm vụ và giải pháp trước mắt, đó là tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Cùng với đó, tỉnh sẽ phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, nhất là công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp… phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Qua đó, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận cũng chú trọng đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; tăng cường năng lực cho hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tranh thủ sự hợp tác quốc tế để đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ, chuyên gia về năng suất, chất lượng; tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ cho triển khai các hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, trao đổi về kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất, so sánh năng suất với các tỉnh, thành trên cả nước.

Mục tiêu đến năm 2025, Ninh Thuận sẽ đào tạo ít nhất 10 chuyên gia năng suất, chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn và có trên 250 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất, chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn chuyên sâu các kiến thức về năng suất, chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, hằng năm tỉnh Ninh Thuận phấn đấu có ít nhất 10 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến…; áp dụng các giải pháp mới, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã. Từ đó, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại địa phương.

Tỉnh cũng phấn đấu có ít nhất 5 doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm về phong trào năng suất, chất lượng để chia sẻ, nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp; tích cực tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục