Ngày 11/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại Bộ Tài chính đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng ở mỗi cương vị được giao, đồng chí Đinh Tiến Dũng luôn có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân đánh giá cao.

Theo các đại biểu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiếp tục tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa tới. Các cử tri tin tưởng, ông Đinh Tiến Dũng tiếp tục tham gia Đại biểu Quốc hội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành Tài chính nói riêng.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng thường trực Trần Xuân Hà bày tỏ sự nhất trí cao về việc giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Xuân Hà cho biết tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như cử tri tại Bộ Tài chính đều thống nhất đánh giá, là đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Đinh Tiến Dũng đã nỗ lực tham nhiều hoạt động của Quốc hội.

Với vai trò là thành viên của Chính phủ, ông Đinh Tiến Dũng đã cùng tập thể Chính phủ báo cáo giải trình, kiến nghị với Quốc hội để ban hành nhiều văn bản, quy định pháp luật, nhiều nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 -2020), các nghị quyết của Quốc hội hàng năm, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, dưới sự chỉ đạo của ông Dũng, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành 6 luật, trong đó có những luật quan trọng như Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý thuế, Luật Chứng khoán… và 7 Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tài chính, thuế, dự toán ngân sách Nhà nước,… Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã tích cực tham gia giải trình và đề xuất các giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng nhiều đề án để hoàn thiện thể chế chính sách tài chính, thực hiện dự toán ngân sách hàng năm và giai đoạn 2016-2020, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, nợ công được quản lý chặt chẽ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, xây dựng ngành tài chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Với tư cách là đại biểu nhân dân, ông Đinh Tiến Dũng thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri để phản ánh với Quốc hội đồng thời triển khai các biện pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc ở địa phương, cơ sở.

Những kết quả công tác của ông Đinh Tiến Dũng đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân, cử tri đã tin tưởng giao phó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Đinh Tiến Dũng luôn giữ vững lập trường quan điểm, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống trong sạch, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai công việc quyết liệt, có hiệu quả.

Sau khi tham gia ý kiến đóng góp, Hội nghị đã biểu quyết giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với 100% đại biểu tán thành./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)