Ong Le Minh Khai tiep tuc lam Bi thu Dang uy Thanh tra Chinh phu hinh anh 1Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ. (Nguồn: TTXVN)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Minh Khái (sinh năm 1964, quê ở Bạc Liêu) từng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007-2104, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tháng 10/2017, ông Lê Minh Khái được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, rồi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ với quyết tâm chính trị cao đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chủ động triển khai các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; năng động, sáng tạo, thực hiện tốt mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

[Việt Nam và Campuchia trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra]

Đảng bộ Thanh tra Chính phủ chú trọng xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực sự trong sạch vững mạnh, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ quan tâm chỉ đạo; các đảng bộ, chi bộ nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế được chỉ ra, xác định việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành. Các cấp ủy, chi bộ đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ phấn đấu hàng năm 100% cấp ủy các cấp kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy đảng cấp trên; phấn đấu hàng năm có trên 75% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có trên 75% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…/.

PV (TTXVN/Vietnam+)