Phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Đảng bộ huyện Mỹ Đức cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.
Phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 9/7, tại phiên làm việc chính thức trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân huyện Mỹ Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đề cập đến phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội gợi mở Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch, trong đó nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn.

Huyện cần tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo dựng thương hiệu phục vụ trực tiếp những sản phẩm thế mạnh của huyện, như gia súc, gia cầm, thủy sản, lúa chất lượng cao... cho khu vực nội thành và tỉnh lân cận.

[Hà Nội: Cải tạo, nâng cấp các công trình trên địa bàn xã Đồng Tâm]

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở bốn xã còn lại, nhất là tại xã Đồng Tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với mục tiêu của huyện, riêng xã Đồng Tâm phấn đấu năm 2021 thành xã nông thôn mới.

Về Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030, huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện bảo đảm ổn định diện tích 7.500ha đất trồng lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh gắn với quần thể danh thắng Chùa Hương, các khu du lịch sinh thái... Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện Mỹ Đức xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển huyện trong thời gian tới.

Điều quan trọng là Đảng bộ huyện Mỹ Đức cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý lãnh đạo huyện Mỹ Đức lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội;” tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với ba xã nằm trong Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy là An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới.

Đặc biệt lưu ý việc giải quyết đơn thư, các vấn đề bức xúc của nhân dân; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ngay từ ban đầu, ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng.”

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Mỹ Đức là huyện có truyền thống quê hương anh hùng, hai lần được Bác Hồ về thăm, có truyền thống đoàn kết quý báu, kiên cường cách mạng, kiên trung với Đảng. Truyền thống đó phải được phát huy, trao truyền và thể hiện một cách nghiêm túc, trong sáng, trách nhiệm ở mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn.

Tinh thần ấy phải được mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện đúng với bản chất của Đảng như Bác Hồ đã dạy “Đảng ta là đạo đức, là văn minh."

Với tinh thần ấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 3Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 Bạch Liên Hương cho biết nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh khó khăn thách thức chung, huyện Mỹ Đức còn có những khó khăn thách thức riêng, đặc biệt là “điểm nóng” xã Đồng Tâm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Trung ương và thành phố Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đã vững vàng vượt qua khó khăn, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện đề ra.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy ngày càng nâng cao, đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXIII, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%/năm; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%.

Đến năm 2020, toàn huyện có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

Huyện ủy Mỹ Đức đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng có chuyển biến tích cực, nhất là sau khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điển hình như việc Huyện ủy củng cố ba tổ chức cơ sở Đảng, ban hành Nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức Đảng, ổn định tình hình tại xã Đồng Tâm.

Báo cáo chính trị đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, rút ra sáu bài học kinh nghiệm; trong đó chỉ rõ sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm chưa có tính cạnh tranh cao; du lịch, dịch vụ chậm đổi mới, tính cạnh tranh yếu; công tác xây dựng nông thôn mới ở mức hoàn thành chỉ tiêu...

Phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 4Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Mỹ Đức xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả cao các quy hoạch; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững; chọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao, gắn sản phẩm nông nghiệp vào phục vụ ngành du lịch.

Huyện tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu sớm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội, tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân.

Huyện xác định tập trung củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển đúng hướng, giàu đẹp, văn minh.

Huyện Mỹ Đức phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong ba ngày (từ ngày 8-10/7), thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục