Ha Noi: Cai tao, nang cap cac cong trinh tren dia ban xa Dong Tam hinh anh 1Người dân Đồng Tâm chỉnh trang nhà cửa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 19/5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo các sở ngành, huyện Mỹ Đức cần tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và đề xuất của liên ngành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa đồng ý về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình trường học và nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến, giao Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, sớm hoàn thành công trình Trường Trung hoc cơ sở và Trường Mầm non xã Đồng Tâm (đang cải tạo, nâng cấp) để đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư.

[Hỗ trợ gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh tại xã Đồng Tâm]

Các hạng mục còn thiếu của hai trường trên và Trường tiểu học xã Đồng Tâm, thành phố sẽ vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Đối với 2 dự án Nhà văn hóa thôn Hoành và thôn Đồng Mít, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho huyện Mỹ Đức để thực hiện các dự án vào kỳ họp tháng 7/2020.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để được hỗ trợ vốn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch-Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo Thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)