Phấn đấu diện tích nhà ở đạt khoảng 27m2 mỗi người vào năm 2025

Phấn đấu diện tích nhà ở đạt khoảng 27m2 mỗi người vào năm 2025

Theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người, đến năm 2030 là 30m2 sàn/người.
Phấn đấu diện tích nhà ở đạt khoảng 27m2 mỗi người vào năm 2025 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040 và dự kiến hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý 4 năm nay.

Dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 nhằm tạo lập cơ sở, định hướng hoạt động phát triển nhà toàn quốc và các Chương trình phát triển nhà tại địa phương.

Bên cạnh đó, Dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia 2021-2030 cũng đưa ra một số định hướng và trọng tâm ưu tiên đối tượng của chính sách nhà ở - là một trong những căn cứ đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định xây dựng “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040” là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho ngành xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội và chính sách đảm bảo an sinh về nhà ở trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia là định hướng quan trọng để nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách về nhà ở trong thời gian tới; đồng thời, là căn cứ để các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040.

[Đề nghị báo cáo thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 10 năm]

Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040 đặt mục tiêu phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn này đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người, đến năm 2030 là 30m2 sàn/người.

Cùng đó, Chiến lược định hướng tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Chiến lược tập trung xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời, hoàn thiện, sửa đổi quy định về việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà.

Trong hệ thống mục tiêu cụ thể được đặt ra và có kèm theo các chỉ tiêu về phát triển nhà trong giai đoạn 2021-2030 sẽ đưa phát triển nhà ở cho công nhân trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Quan điểm phát triển nhà ở trong giai đoạn tới là tạo điều kiện cho mọi người dân có chỗ ở, chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở, cập nhật xu hướng phát triển nhà ở xanh, thông minh.

Việc phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư cũ; phát triển nhà ở trong bối cảnh hậu COVID-19 và phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản bền vững... Đồng thời, phải có chính sách trọng tâm tới nhóm đối tượng nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục