Phát triển trí tuệ nhân tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và gia tăng tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Phát triển trí tuệ nhân tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ảnh 1Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030" vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Thành phố thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và gia tăng tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đối số nhằm phát huy nội lực, tăng tính cạnh tranh. Thành phố cũng triển khai các giải pháp huy động vốn đầu tư cho phát triển các doanh nghiệp và thương hiệu làm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam. Tập trung xây dựng các sản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có giá trị thực tiễn, được nhiều đơn vị, cá nhân sử dụng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng xác định xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Qua đó, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước; đầu tư xây dựng ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về trí tuệ nhân tạo ngang tầm khu vực ASEAN.

Xây dựng đội ngũ nhân lực trí tuệ nhân tạo đủ số lượng và đảm bảo chất lượng ở các lĩnh vực khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, nhận dạng tiếng nói, an toàn thông tin, Internet vạn vật, phục vụ cho nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho tất các các mặt của đời sống kinh tế-xã hội của thành phố.

[TP.HCM cải cách mạnh mẽ hành chính công để cải thiện môi trường đầu tư]

Mặt khác, thúc đẩy gia tăng 20%/ năm số lượng các công trình khoa học, bằng sáng chế về trí tuệ nhân tạo hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố. Thu hút tài trợ hợp tác quốc tế để mời gọi các chuyên gia đầu ngành trí tuệ nhân tạo về làm việc theo thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn...

Triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030," thành phố tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo; trong đó xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý để thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý đô thị; phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo; khuyến khích người dân nâng cao nhận thức về dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống.

Đồng thời, đầu tư xây dựng hạ tầng tính toán bao gồm: hạ tầng số, hạ tầng tính toán hiệu năng cao xử lý, phân tích trí tuệ nhân tạo, phục vụ cho các hoạt động trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo gồm nghiên cứu, khai thác và thử nghiệm.

Xây dựng hạ tầng dữ liệu bao gồm dữ liệu dùng chung, dữ liệu chia sẻ, dữ liệu mở của các lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước; dữ liệu cộng đồng và dữ liệu nghiệp vụ của 100% cơ quan quản lý nhà nước được kết nối, chia sẻ, mở phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chương trình cũng tập trung nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm và áp dụng vào thực tiễn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các nhóm giải pháp để án đô thị sáng tạo, đô thị thông minh; trong đó ưu tiên áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các vấn để cấp bách ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; các sở-ngành tại thành phố nghiên cứu, đề xuất cụ thể các ứng dụng trí tuệ nhân tạo áp dụng vào triển khai các ứng dụng mô phỏng, dự báo chuyên ngành đê phục vụ quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện chương trình chuyển đối số thành phố.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục