Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND một số địa phương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Hậu Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Long An, Kiên Giang, Ninh Bình...
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND một số địa phương ảnh 1Ông Trần Văn Huyến - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Hậu Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Long An, Kiên Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Sơn La, Trà Vinh, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X đối với ông Trần Văn Huyến kể từ ngày 22/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV đối với ông Lò Văn Phương kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đối với ông Nguyễn Đăng Quang kể từ ngày 18/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII đối với bà Bùi Thị Quỳnh Vân kể từ ngày 24/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa X đối với ông Nguyễn Văn Được kể từ ngày 21/6/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X đối với ông Mai Văn Huỳnh kể từ ngày 28/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV đối với ông Trần Hồng Quảng kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đối với ông Đỗ Trọng Hưng kể từ ngày 28/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII đối với ông Trần Quốc Toản kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan kể từ ngày 29/6/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV đối với ông Nguyễn Thái Hưng kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đối với bà Nguyễn Thị Lệ kể từ ngày 24/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đối với ông Kim Ngọc Thái kể từ ngày 24/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đối với bà Đoàn Thị Hậu kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII đối với ông Bùi Đức Hinh kể từ ngày 28/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX đối với bà Lê Thị Thu Hồng kể từ ngày 29/6/2021.

[Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 15 tỉnh]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X đối với ông Đoàn Quốc Thật và bà Mã Thị Tươi kể từ ngày 22/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV đối với bà Giàng Thị Hoa kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đối với ông Nguyễn Trần Huy và ông Lê Quang Chiến kể từ ngày 18/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII đối với ông Nguyễn Tấn Đức và bà Đinh Thị Hồng Minh kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa X đối với ông Mai Văn Nhiều kể từ ngày 21/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X đối với ông Giang Văn Phục và bà Lê Hồng Thắm kể từ ngày 28/6/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X đối với ông Lê Minh Trung và bà Cao Thị Huyền Trân kể từ ngày 25/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV đối với ông Nguyễn Hoàng Hà và ông Bùi Hoàng Hà kể từ ngày 25/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đối với ông Nguyễn Quang Hải và ông Lê Tiến Lam kể từ ngày 28/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII đối với bà Trần Thị Tuyết Hương và ông Phạm Văn Khuê kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đối với ông Nguyễn Trung Hải kể từ ngày 29/6/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV đối với ông Chá A Của kể từ ngày 25/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đối với ông Kiên Quân và bà Dương Thị Ngọc Thơ kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đối với ông Đinh Hữu Học kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Phương và ông Võ Ngọc Kiên kể từ ngày 28/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX đối với ông Nghiêm Xuân Hưởng và bà Lâm Thị Hương Thành kể từ ngày 29/6/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục