Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

Chương trình nhằm mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Chương trình nhằm mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường chuyên biệt nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể trong các hoạt động như giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường, tuyên truyền về giáo dục sức khỏe học đường…

Cụ thể, chương trình đặt chỉ tiêu trong chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học như 80% trường học bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định; 75% trường học cung cấp đủ nước uống và nước sạch cho sinh hoạt, hoạt động trong trường học bảo đảm chất lượng...

Các chỉ tiêu trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học gồm 80% trường học bố trí ít nhất một khu vực bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao theo quy định; 100% trường học định kỳ tổ chức thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao; 100% trường học có đủ giáo viên giáo dục thể chất và được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

[Phát động chương trình “Điều ước cho em” vì học sinh vùng khó]

Về tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học, chương trình đề ra các chỉ tiêu 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường và căng tin trường học bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định; 60% trường học có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định…

Về tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học, chương trình đặt mục tiêu 100% học sinh được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần; được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn; 50% học sinh phổ thông được phổ biến, tư vấn về sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiều giải pháp đã được chương trình đặt ra như bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác giáo dục thể chất trong các trường học.

Quyết định cũng nêu rõ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu hợp pháp của các trường học theo quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục