Phê duyệt kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 1.500 tỷ đồng.
Phê duyệt kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định về phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2).

Theo đó, tổng mức kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 là 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí phân bổ cho các địa phương là 1.431,671 tỷ đồng. Kinh phí phân bổ cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 37,85 tỷ đồng. Kinh phí dự phòng là 30,479 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đợt 2 số tiền 736,199 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[Lên phương án cho công tác bầu cử khi COVID-19 diễn biến phức tạp]

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 20,36 tỷ đồng. Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,839 tỷ đồng.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện thông báo kinh phí bổ sung (đợt 2) cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được giao và kinh phí được bổ sung để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử năm 2021. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục