Phòng, chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay được tổ chức tại Hà Nội chiều 24/1.
Phòng, chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ảnh 1Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 24/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị cũng đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp trong nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quân sự quốc phòng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cung cấp những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản, quan trọng để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương các giải pháp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian tới.

[Ngành tuyên giáo tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội]

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Kết quả của Hội nghị vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt; vừa mang tính cơ bản lâu dài, là cơ sở quan trọng để đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục