Phong trao thi dua trong Quan doi dien ra lien tuc, rong khap hinh anh 1Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp cuối năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Năm 2020, công tác thi đua-khen thưởng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII), Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành; tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

[Quân khu 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất]

Công tác thi đua-khen thưởng đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tiến hành công tác thi đua-khen thưởng chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung thi đua và tiến hành công tác khen thưởng; thực hiện tốt “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước.

Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; xem xét, bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 45 tập thể; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 246 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020 và bỏ phiếu đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cho 4 tập thể./.

(TTXVN/Vietnam+)