[Photo] Hình ảnh đầu tiên về cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á

[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á

Cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu Á năm nay quy tụ 29 nước với chủ đề đối phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 1
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 2
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 3
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 4
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 5
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 6
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 7
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 8
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 9
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 10
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 11
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 12
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 13
[Photo] 29 nước tham gia cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á ảnh 14
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục