[Photo] 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời phát triển mới của đất nước Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)