[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary

Sáng 27/6, Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 3Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 7Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 9Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 10Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 11Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 12Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ vàng lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 13Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 14Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 15Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér chứng kiến Lễ ký, trao đổi văn kiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hungary. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục