[Photo] Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18/1, tại Hà Nội, đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình ''Xuân quê hương 2020'' đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Photo] Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình 'Xuân quê hương' đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình 'Xuân quê hương' đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3Đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình 'Xuân quê hương' đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình 'Xuân quê hương' đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5Đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình 'Xuân quê hương' đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục