Thứ Ba, Tháng Mười Một 21/11/2017

[Photo] Đội bóng đá robot nuôi tham vọng đánh bại con người

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Hơn 300 đội bóng robots đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tham gia giải Bóng đá Robot thế giới lần thứ 19 (gọi tắt là RoboCup) được khai mạc vào ngày 19/7 ở thành phố Hợp Phì, Trung Quốc.