[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách

19 năm vượt bao gian khó, Đội K52 (Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam) đã đưa được 1.428 bộ hài cốt liệt sỹ trở về với đất mẹ Việt Nam.
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 1 Đội K52 vượt bao gian khổ trên đất bạn, tìm kiếm đưa hài cốt liệt sỹ Việt Nam trở về với đất mẹ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 2Thành viên đội K52 tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sỹ Việt Nam trở về với đất mẹ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 3Đội K52 vượt bao gian khổ tại đất bạn Campuchia, tìm kiếm đưa hài cốt liệt sỹ Việt Nam trở về với đất mẹ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 4Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về đất mẹ Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 5Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về an táng tại nghĩa trang huyện biên giới Đức Cơ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 6Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về an táng tại nghĩa trang huyện biên giới Đức Cơ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 7Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về an táng tại nghĩa trang huyện biên giới Đức Cơ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 8Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về an táng tại nghĩa trang huyện biên giới Đức Cơ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 9Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về an táng tại nghĩa trang huyện biên giới Đức Cơ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 10Những đợt làm công tác dân vận tại nước bạn Campuchia của Đội K52 đã nhận được lòng tin yêu của nhân dân, sự tín nhiệm nước bạn. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 11Lễ truy điệu, quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về đất mẹ Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 12Đội K52 cẩn trọng trong công tác bốc hốt hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 13Đưa hài cốt liệt sỹ từ Campuchia trở về đất mẹ Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu Đội K52 cung cấp/TTXVN phát)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 14Thời gian tạm thời về nước do tình hình dịch COVID-19, Đội K52 vẫn thường xuyên họp, bàn phương án tìm kiếm đồng đội. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Đội K52 và những nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi đất khách ảnh 15Thời gian tạm thời về nước do tình hình dịch COVID-19, Đội K52 vẫn thường xuyên họp, bàn phương thức tìm kiếm đồng đội. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục